בת כמה נועה קירל? לאיזה כיתה היא עולה?

15 כיתה י X

עולה ל-י X

15 עולה ל י X

15 י X

שואל השאלה:אהמאיפה היא X

יש עלי ויקפדיה הינהקישורים מצורפים:כל מה שאת רוצה על נועה קירל X

היא מרעננהעולה לכיתה י הייתי איתה בחטיבה X

תפיסקו לחפור עליה היא לא מעניינית X

שאלות קשורות