יש אנשים עם קיק? מה אתם עושים בקיק? מאיפה אתם מכירים אנשים?

יש לימדברת עם אנשים? ומפה או מאומגל X

היה לי, עד שמחקתי.מדברים?לרוב מסטיפס X

היה לידיברתי עם אנשיםהייתי מכירה אותם מסטיפס אבל חבל שלרוב הם היו סתם סוטים אז פשוט הייתי חוסמת X

שאלות קשורות