איך זה לעבוד ברמי לוי בתור סדרן?

כמו לעבוד בתור סדרן. זה לא פשוט. לא משתלם. אבל מי שאין לו ברירה.. זמנית זה בסדר X

שאלות קשורות