איך כותבים מלחים באנגלית?

Salts X

sailors X

מלחים (של ספינה) Sailorsמלחים (כמו מלח בישול) Salts X

שאלות קשורות