איזה מרפאות יש? כללית מאוחדת מכבי איזה עוד?

לאומית, ופרטיות. X

בישראל פועלות כיום קופות החולים:*שירותי בריאות כללית (בעבר נקראה קופת חולים כללית) שנוסדה ב-1913*מכבי שירותי בריאות (בעבר נקראה קופת חולים מכבי) שנוסדה ב-1941*קופת חולים מאוחדת (נוצרה מאיחוד של קופת חולים של הציונים הכלליים וקופת חולים עממית) שאוחדה ב-1974*לאומית שירותי בריאות (בעבר נקראה קופת חולים לאומית) שנוסדה ב-1933*קופת העזר למקרי מחלה של האוניברסיטה העברית*ביקוררופא - לחיילים..*רמבם המרכז מחלות ראש צווארקישורים מצורפים:רשימת בתי חולים X

שאלות קשורות