חומר או מוצר כלשהו שאין בו דבר שיכול לגרום לתגובה אלרגית X

שלא גורר תגובה אלרגית X

מה שכתבו למעלה נגיד יש בדים כאלה וכלבים כאלה X

שאלות קשורות