באיזה עוצמה ומרחק מהמוקד של הרעידה בניין קורס?

זה נקרא סולם ריכטר, ממספר 6 והלאה זה מתחיל להזיק, אם זה 6.9 יכול לעשות נזק עד 100 קמ ויותר, במספר 7 והלאה זה גם מפיל בניינים רחוקים אפילו מעל 150 קמ X

היום מומחים לא משתמשים בסולם ריכטר אלא בסולם מגניטודה לפי מומנטתלוי בעוצמת הרעש ותלוי בסוג המבנים ובסוג הקרקע,,, ויש בתים שקרסו מתנועת מים שבאה אחרי הרעש.ויש שלא.קישורים מצורפים:https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%99_%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%98 X

שאלות קשורות