באיזה כיתה יש בגרות בכימיה? יא או יב?

גם וגם יא 3 יחידות בכתב יב יחידה מעבדה ועוד יחידה בכתב X

שאלות קשורות