לאן זורקים תרופות פג תוקף?

לאין סוף ומעבר לו X

לפח.-. X

או לפח או שמחזירים לבית מרקחת. X

שואל השאלה:לא זורקים לפח! זה מזהם! X

שאלות קשורות