איך כותבים באנגלית זה לא משהו נגדך, אני פשוט לא מרגישה טוב?

This is not something against you, I just dont feel good. X

Its not personal, I just dont feel very well X

Its not against you, Im just not feeling well. X

It is not something against you, I am just not feeling very well X

שאלות קשורות