למה צריכים להיות כל כך מניפולטיביים בעולם הזה כדי להצליח?

לצערנו בגלל שיש המון תחרות, והמון שנאה, ורק רוצים להצליח בכל מחיר, כמובן שיש את היוצאים מהכלל שהם באמת בסדר ולא מניפולטיביים X

ככה האנשים הורגלו לחשוב ולהתנהג לצערי בעולם המערבי כיוםכל דבר שיש בו אינטרס אין בו ברכה נקודה-- קבלה ומדע הם חופפים היוםלטווח הקצר אולי זה נראה להם טוב, לטווח הארוך זו צרה צרורהאחת הסיבות למחלות נוראיות, בעיות שלום בית, בעיות זוגיות, בעיות פרנסה, שואות ננוראיות, אוטובוסים שלמיםשמתפוצצים זה בדיוק בגלל אנשים מניפולטיבייםזה הכל מתנקז ל רצון לקבל לעצמו מה שאנחנו קוראים אגואיסט היום שזה בנאדם רעומתחבר גם לכפיות טובהלצערי, עד שאנשים לא ישנו את התכונות האלה שלהם/הטבע הרע שלהם כל האסונות האלה ימשיכו להתקיים ואף להתעצם-באחראיות מלאהאני לא מאחל את זה חס וחלילה, אך יש מציאות ויש חוקים בעולם הזה והדברים האלה קורים בראס דין עמאם X

שואל השאלה:אני לא אוהב את זהאני לא מתחבר לזהאני לא בן אדם מניפולטיביאז למה רע לי לחיות בעולם מניפולטיבי?למה אני לא יכול לחשוב רק על עצמי? X

לכולנו העולם המניפולטיבי הזה לא טובבכל זאת כדי שתראה גם שכן יש נקודות אור יענו, שכן יש אנשים נפלאים שתורמים ועוזרים ולקחת מהם דוגמא, וגם כאלה שעוזרים בסתר נגידמהמניפולטיביים תתרחק, תלמד לקלוט אותם, ותתקרב לאנשים החיוביים שגם יש המוןאתה כן יכול להתפלל על אחד מניפולטיבי כזה שהוא ישתנה-לתפילה יש כוח עצוםאף אחד שלא יחשוב על עצמו כי אז שוב ממשיכים את מעגל הקסמים הזה של הרצון לקבל לעצמואנחנו באנו לעולם כדי לבטל את הרצון לקבל לגמרי (ולא כמו שהורגלנו לחשוב- מה זה ישרת אותי), ואם כבר לקבל אז שזה יהיה לקבל על מנת לתתהשיעור שלנו פה זה לחלוק כל הזמן עם האחרלימוד הקבלה שמעביר הרב יובל אשרוב בדיוק מדבר על הדברים הללולימוד קבלה זה גם כלי עצום שמטרתו להביא לעולם טוב יותר--חשוב ללמוד קבלה אך ורק במקום מוכר כמו שציינתי X

שאלות קשורות