נתון מלבן שאורכי צלעותיו 30 סמ, 40 סמ. הגדילו את הצלע הראשונה ב 10% ואת הצלע השנייה ב 15% בכמה אחוזים גדל שטח המלבן? הסבירו את דרך החישוב אפשר עזרה

במלבן כל שתי צלעות נגדיות שוות, ולכן אם אורכו x סמ ורוחבו y סמ, הרי שמתקיים כי היקפו הוא (סכום צלעותיו) 2x+2y סמ, ושטחו הוא (מפכלת אורכו ברוחבו) xy סמ. X

מעשית30X40=1200 שטח 1הגדילו את הצלע הראשונה ב10% ואת השנייה ב15%33X46=15181518 זה 1200X1.265אז השטח גדל ב26.5% X

השטח של המלבן המקורי הוא 1200 סמר. 110% של 30 זה 33. 115% של 40 זה 46. 33 כפול 46 זה 1518. 1518 זה 126.5% של 1200, כי 1518 חלקי 1200 זה 1.265. X

שאלות קשורות