הקטנת גודל גופן באינטרנט - איזה אתר יכול לכווץ גודל של טקסט שמודבק אליו כך שהתצוגה תהיה קטנה יותר? או שאוטומטית יהיה אפשר להזין כתובת אתר ולקבל אתר שניתן לשלוט בו בגודל הטקסט...

אם הבנתי אז אתה רוצה לבצע עריכה וכדי לעשות את זה צריך להעביר לתוכנה מתאימה את הקובץ בהעתקהאו שאתה מתכוון להגדלת גופן את זה ניתן לעשות בעכבר בלחיצה ימניתאו בסרגל הכלים X

Ctrl+ מגדיל את האותיות ctrl- מקטין אותן. X

קונטרול וגלגלת X

שאלות קשורות