חום וגם גבוה X

לא מ-38 X

37.5 זה אומר שאת מפתחת משהו, או שאת לא מרגישה טוב.לפני זה סביר. X

37.5 -38 זה חום ממש נמוך, לך אין. X

זה התחלה X

לא ממשמעל38 X

שאלות קשורות