סתיו סטרשקו הוא בן או בת?

שואל השאלה:אבל הוא נראה בת לחלוטין X

המין שלו הוא זכר.המגדר שלו הוא גנדרקוויר, הוא אמר את זה פעם, הוא לא מגדיר את עצמו כאישה או גבר.הוא מדגמן גם בגדי נשים וגם גברים. X

פיזית הוא גברבהגדרה שלו הוא שניהם אבל מבקש שידברו אליו בנקבה X

שאלות קשורות