למה לנפיחות יש ריח של גופרית?

כי זה גזים וזה חריף מאוד (מעין ריח פסולת שמשחררים) X

שאלות קשורות