אם אני אוכלת ומקיאה, אני צריכה לברך על האוכל? אני בדרך כלל מברכת.. רק מי שמבין

כן.אבל בלי קשר, אל תאכלי על מנת להקיא.זה ייפגע לך בשיניים, בקיבה, בגוף, בכל דבר בעצם. X

כן לפני שאת אוכלת X

שאלות קשורות