מי יותר יפה ניבר מדר או שלומית מלכה?

ברור ששלומית מלכה! X

ניבר לפי דעתי פשוט מושלמת X

ניבר מדר X

שלומית מלכה X

שלומית מלכה. X

לא מתלהבת משניהן אבל אם כבר שלומית מלכה X

שאלות קשורות