באנגלית תאריך כותבים כמו בעברית או שכותבים קודם את החודש ואז את היום ואז את השנה?

באנגלית כותבים חודש, יום, ומספרmarch. sundy 13 X

קודם את החודש ואז את היום בחודש. X

חודש יום שנה X

קודם חודש אחר כך יום ואז שנה X

זה לא נכון להגיד שכותבים ככה באנגלית כי באנגליה לדוגמה כותבים קודם כל את היום ואז את החודש... בארהב זה הפוך X

August 2, 2016. X

שאלות קשורות