אומרים שפתייה או שפתותיה?

שפתייה X

שואל השאלה:יש ניצחתי! X

שאלות קשורות