זה בסדר שאני מתגעגעת לחבר שלי כל הזמן גם אם ראיתי אותו אתמול?

מ כן.. X

את אובססיבית זה לא טוב X

שאלות קשורות