איך אני כותבת להעריך באנגלית?

To estimate X

to appreciate X

תלוי - הערכה מספרית תהיה APPROXIMATION או EVALUATION או ESTIMATIONהערכה שאינה מספרית תהיה APPRECIATION X

שאלות קשורות