איך אני כותבת להעריך באנגלית?

To estimate

to appreciate

תלוי - הערכה מספרית תהיה APPROXIMATION או EVALUATION או ESTIMATIONהערכה שאינה מספרית תהיה APPRECIATION

שאלות קשורות