כותבים משכחי כאבים או משככי כאבים?

משככי כאבים X

משככי X

משככי. X

שאלות קשורות