עיריה מנכסת לי שטח שאינו שלי בחיובי הארנונה - כיצד להוכיח להם שלא כל השטח הינו שלי אם אין לי רישום בטאבו (הבית נחכר עלי ידי הסבים והמדינה יישבה את המשפחה על השטח).

לא הבנתי מהשאלה איזו משפחה המדינה יישבה בשטח והאם היא יושבת שם היום? X

שואל השאלה:הכוונה שעכשיו נשארו צאצאים, הסבים נפטרו אין צו ירושה.לא כל המשפחה יושבת שם, אבל אם אין צו ירושה השטח גם שלהם. X

הפוך. קחו את השטח הזה אליכם. ותמכרו אותו ואם יתלוננו תגידו שאתם חייבתם אותנו על השטח. X

יש להגיש השגה רצוי לצרף מדידה עדכנית של השטח אשר בשימושך.ניתן לפנות לסיוע ל:קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאליהשירות בפריסה כלל ארציתטל: 03-6990132פקס: 6990134 - 03נייד- בן קלינגר 0523-888813www.klinger.co.ilקישורים מצורפים:בן קלינגר יועץ מונציפאלי קלינגר רישוי עסקים והתרי בניההפחתת ארנונה X

שאלות קשורות