נהיה לי פצע על השפה העליונה בצד שמאל, זה יכול להיות הרפס? יש על זה לבן כזה שנראה כמו מוגלה

זה הרפס X

כן, זה הרפס. X

שאלות קשורות