קבלת רכב חלופי במקרה של טוטלוס - האם חברת הביטוח נותנת רכב חלופי במקרה טוטלוס לאחר תאונה?

כשעושים ביטוח יש סעיף כזה, אבל לא לכל ביטוח, זה תלוי מה אמרו לך לפני שעשית ביטוח. X

אם השאלה היא כללית אז זה בהתאם להסכם שלך כמו שאמר ראשית חכמהאם אתה לא אשם תוכל לתבוע מהצד השני, או להשכיר ולתבוע. X

שאלות קשורות