איזה חודש זה jan באנגלית?

ראשון. ינואר X

ינואר,january X

שאלות קשורות