מה זה אומר שם עצם באנגלית?

אולי זה יעזור לך להביןקישורים מצורפים:http://www.zooloo.co.il/english/Articles_a_an_the.asp X

אם שאלת איך אומרים אז noun X

בקיצור נמרץ - כל מילה שאפשר לומר עליה שייכות (שלי שלך) זה שם עצם. זה בעצם שם של משהו.לדוגמה האם כדור הוא שם עצם? האם אפשר לומר כדור שלי, כדור שלך? כן לכן כדור הוא שם עצםלרוץ - אי אפשר לומר לכן לרוץ זה לא שם עצםאכלתי - לא שם עצםמהר - לא שם עצםשחור - לא שם עצםגבוה - לא שם עצםיש? X

שאלות קשורות