הוא אמר לי שהוא הודיע לך. המשפט בסדר או שרושמים אודיע ולא הודיע?

אומרים יודיע X

אם זה בזמן עבר, הודיעאם זה בזמן עתיד, יודיע X

אם את מתכוונת שהוא הודיע לה בעבר אז המשפט שלך נכון.ואם את מתכוונת שהוא יודיע לה - בעתיד. אז זה צריך להיות יודיע. X

הודיע - עבריודיע - עתיד (במקרה של גוף שלישי) X

שאלות קשורות