מתי בר רפאלי צריכה ללדת?

עוד כמה ימים... X

לא נכון חח היא איזה חודש שהיעי X

שביעי* X

מתי שהתקשורת תבקש ממנה... X

היה כתוב שהיא בחודש תשיעי... אולי עוד חודש או כמה שבועות... X

שאלות קשורות