בן כמה Joey Birlem מהמיוזקלי?

כע 13 ואני חולה עליו הוא ממש חמוד X

עכשיו הוא בן 15 X

שאלות קשורות