מהי הדת הנפוצה ביותר בעולם?

נצרות.עוד כמה עשרות שנים איסלאם X

אני כמעט בטוח שאיסלאם X

אפשר לדעת על מה יש לי שני מינוסים? האסלאם מתרבה במהירות, עוד כ-15 שנים יהיה רוב איסלאמי באירופה. זה לא שאני תומך באיסלאם, כן? אני מציין עובדות. X

האסלאם משיג מס גדול של מאמינים, בזכות החרב.כמו שהנביא שלהם עשה, כנאמר מס פעמים בחדית בוראציות שונות:צוותי להילחם נגד אנשים עד שיעידו את העובדה שאין אלוהים מלבד אללה ויאמינו בי שאני שליחו. (צחיח מוסלם 21א, 21ב, 21ג, 22, 23א, 31צחיח אל-בוחארי 25, 6924)והוא גם מצליח לשמור על מס גדול של מאמינים, בזכות החרב.כפי שהנביא שלהם אמר, מס פעמים, בחדית:השליח של אללה אמר: מי שמשנה דתו, הרוג אותו. (סנן אלנסאאי 40644063406240614059)אבל נכון לעכשיו, הנצרות היא הדת בעלת הכי המון מאמינים. X

שאלות קשורות