פרוש ביטוי: מה זה אישה קורנת?

כמו מאושרת, שמחה, (טוב לה) X

קורן זה משהו שמפיץ, זוהרלרוב, הכוונה לאדם שמשדר תחושות אופטימיות ושקט פנימי חיובי. X

קורנת מאושר-עם שמחה שאף אחד לא יכול לפספס כאשר רואה אותההפנים קורנות-היא זורחת X

שאלות קשורות