איזה סוג הכלב של דניאל מורשת (רוקי)

הוא מעורב X

וזה רוקו.. X

שאלות קשורות