לעשות עסקה בתשלומים מצריכה ממני שיהיה לי את הסכום בבנק? אני יכול לבצע עסקה ב2500 שקל בתשלומים (12 ) כשיש לי מסגרת אשראי קטנה יותר?

אם זה בכרטיס אשראי אז אין בעיה (במידה והעסקה אושרה)ואם זה צקים והמוכר מפקיד אותם במועד שנקבע אז שם לא צריכה להיות בעיה.וכנל הוראת קבע. (בעסקת תשלומים יש ריבית)לדוגמא:רכשת מכונית ואתה חייב 100000 לחברת המימון הרי אין לך אשראי כזה אתה משלם כול חודש בחודשו את הסכום שנקבע, בלי קשר למסגרת העיקר שיהיה כסף ביום החיוב. X

לא אתה לא יכול לעשות עסקה אשראית שהיא יותר גבוהה מהמסגרת, ותשלומים זה תופס מסגרת, למשל יש לך מסגרת 7000 ואתה רוצה לעשות עסקה ב 7.500 זה לא יעבור וגם דוגמה אם יש לך עסקה בגובה המסגרת במעמד העסקה חייב שהכרטיס יהיה פנוי מעסקאות כדאי שהעסקה תעבור בהצלחה X

אם המסגרת באשראי היא 6,000ויש לך בבנק 3,000אז ניתן לעשות עסקאות עד 6,000 בניכוי עסקיות קודמות שיש כבר חיובים עליהן. X

שאלות קשורות