איך הערסיות מתנהגות ואיזה מילים הם אומרות?

שנייה אני מביא את הספר תורת הערסיות ורושם X

חדש על המדפים בחנויות הספרים איך להתנהג כמו ערסית:חלקים א, ב למתחילים וג למתקדמים X

קאטלק זאת..מה כפרע את רוצה להיות כמונו? אין כניסה ואין יציאה X

איזה כרך את רוצה?*לערסית המתחילה*לערסית הרגילה*לערסית המומחית X

המדריך לערסיות X

שאלות קשורות