אם שטח צורה מסמנים ב-S, מישהוא זוכר/יודע איך מסמנים היקף?

שאלות קשורות