כמו: לא כך? X

כמו שישאלו נכון? X

לא ככה? X

שאלות קשורות