עזרה במתמטיקה- מפגש האנכים האמצעים הוא מרכז המעגל החוסם את המשולש- השאלה שלי היא אם מצאתי 2 אנכים אמצעים במשולש, אז המפגש ביניהם הוא מרכז המעגל החוסם את המשולש? מספיק 2 אנכים אמצעיים?

כן, להסביר למה? X

שואל השאלה:כן, אם אפשר חחתודה X

אוקיי, זה פשוט (:יש משפט: שלושת האנכים האמצעיים לצלעות המשולש נפגשים בנקודה אחת. כלומר, שני אנכים אמצעיים במשולש נחתכים במשולש מספיקים בכדי להגיד שנקודת המפגש שלהם היא נקודת מפגש התיכונים באמצעיים במשולש.ומכאן משתמשים במשפט שכתבת, מפגש האנכים האמצעים הוא מרכז המעגל החוסם את המשולש.קישורים מצורפים:זו ההוכחה של המשפט X

שואל השאלה:תודה רבה לך! עזרת לי מאוד X

שאלות קשורות