וקישורים מצורפים:https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%94 X

גניבה סחיטה X

שני פירושים:מכירה במחיר מופרזמעשה רמאות, ניצול, מעשה שנעשה בערמומיות כלפי אדם אחר X

לנצל מישהו לסחוט משהו כזה אני חושבת :) X

זה גניבה אבל עם חליפה X

שואל השאלה:מזתומרת עם חליפה?^ X

שאלות קשורות