כמה שירים יש לסטטיק ובן אל תבורי בסהכ?

שלושה ביחד + דובי גל X

4 אם להחשיב את דוביגל X

נראה לי 3ואם את מחשיבה את דוביגל אז 4 X

4 כולל דוביגל X

שאלות קשורות