מה זאת אומרת להיות בקטע עם מישהו?

שיש בינכם משהו רומנטי כזהאבל אין לכם עדיין הגדרה. X

קשר עם מישהו.. X

לנסות קשר.. חברים אבל לא רשמים, מאוהבים אבל לא חברים.. אחת מהאפשרויות X

קטע רומנטי כזה אבל הם לא מוגדרים כחברים X

שאתם אוהבים אחד את השנייה אבל אתם לא ביחד X

שאת דלוקה עליושהוא מוצא חן בעינייך X

שאת בעניין והוא בעניין אבל אתם עדין לא זוג רשמי.. ואתם בקשר כזה X

שאלות קשורות