איך מעלים תמונה מהגלריה לסטורי באינסטגרם?

לגרור את האמצע מלמעלה ללמטהכשאת בזה שמצלמים X

שאלות קשורות