Stalkingלעקוב אחרי מישהו בצורה מטרידה. זה לא כמו Followנגיד מישהי שיש לה קראש והיא כל הזמן מחטטת בתמונות ויודעות הכל על החיים האישייםהחברים שלו.. X

לעקוב אחרי מישהו ולהטריד אותו X

לעקוב אחרי מישהו X

לעקוב אחרי מישהו בקטע מטריד, לבדוק עליו פרטים אישיים, רכילויות לגביו, אפילו לעקוב אחריו ברחוב ולדעת לאן הוא הולך או מה הוא עושה כרגע. X

שאלות קשורות