סדרות טובות שאהבתם/מומלצות רק באנגלית?

האנטומיה של גרייבייבי דאדישקרניות קטנות ויפותאוקוורדגיין הבתולה X

ממלכהאיש זאב X

שקרניות קטנות ויפותזאב צעיר יומני הערפד X

דוקטור הועל טבעיחסרי בושה ציידי הצללים X

יומן השומןשובר שורותד קסטר מאהבותמאומצים X

שאלות קשורות