חזה זה שומן?

כן. החזה בנוי משומן. X

באמת? חח לא ידעתי X

80% של החזה זה שומן כשהמשקל תקין. X

בחלקו. X

שאלות קשורות