מה זה הורשע? שאומרים שהבן אדם הורשע בעבירות של תקיפה מינית ואונס. מה זה אומר?

שבית משפט קבע כי על פי הראיות והממצאים שהובאו בפני השופט/ים כי הנאשם אכן ביצע את המעשים. עד לפני שהורשע היה רק חשוד במעשים. X

במשפט יש מספר שלבים שלב כתב אישום-שהוא מסמך הפותח את המשפט הפלילי (שיש עילה לתביעה שנקבעת עי הפרקליטות )/הכרעת דין- שאדם על סמך ממצאים לאחר שהובאו הוכחות נמצא אשם שביצע את העבירות.השלב הבא הוא טיעונים לעונש בו שני הצדדים התובע והנתבע יביאו הוכחות מטעמם שהוא אשם או לא והשלב הבא פסק דין - החלטה סופית האם הוא באמת עשה את המעשה או לזכות וכמה שנים ישב X

זה אומר שהוא לא חף מפשע ושיש הוכחות שהוא אשם ומרשיעים אותו בעונש אחרי שהגיעו למסקנה שהוא אשם. אשמה באשם.לאחר שהוא נאשם (עוד לא יודעים אם הוא אשם)אז בפסיקת הדין יכולים לשמוע טיעונים ואז לקבוע אם להרשיע אותו או לזכותו. X

שאלות קשורות