המקרים בהאנטומיה של גריי אמיתיים? יש פשוט חלק שהם ממש ילדים קטנים שעברו תאונה או חולים במשהו נדיר.

כן כל המקרים אמיתיים X

אני חושב שחלק מהמקרים אכן אמיתיים X

כן, כל המקרים אמיתיים, למרות שאני חושבת שאולי בחלק מהם הגזימו כדי שהם יהיו מעניינים יותר X

שואל השאלה:נגיד בעונה 2 עם הזוג חברים שבנו בזוקה וזה נורה לאחד מהם ונשאר ולא התפוצץ. זה אמיתי? X

כל המקרים בסדרה מבוססים על מקרים אמיתיים, יש מצב שחלק הם מחצינים ומשנים קצת כדי שיתאים יותר לסדרה. בנוגע למקרה ששאלת אני לא יודעת אם זה בדיוק מה שקרה במציאות אבל זה אמור להיות מבוסס על מקרה אמיתי. X

שאלות קשורות