למה חבר שלי מסנן אותי?

עסוק (?) X

אולי הוא עסוק. בכל זאת יום שישי היום X

עסוק/יושן? X

עסוקאולי הוא הלך לישון X

את לא צריכה להציק לו או להיות יותר מדי מוטרדת או רכושנית. תירגעי, אולי הוא אם חברים או הלך לישון או שהוא סתם אם המשפחה. מגיע לו גם את הזמן שלו X

כי הוא... יש מלא סיבות.עדיף לא לקפוץ למסקנות סתם X

את שואלת אותנו? אנחנו לא מכירים אותו. X

אולי אין לו כוח לדבראו להגיד על מה שכתבת לו בפעם האחרונהאולי הוא ישן/עייף ונח במיטהמלא סיבות X

שאלות קשורות