איזה מהשמות הכי אהבתם? רפאל, גבריאל, מיכאל, אוריאל, לוציפר, נתנאל?

אוריאל ומיכאל X

רפאל, אוריאל X

לוציפר, המלאך שנפל... אני אוהבת אותוXD X

גבריאל רפאל נתנאל X

רפאל ומיכאל X

גם מיכאל X

מיכאל. X

גבריאל ואוריאל חח חח חח מזה לוציפר? X

לוציפר, מן הסתם X

מיכאלנתנאל X

לוציפר!לוציפר!לוציפר!כמה אל?אני מזדהה רק עם שטנים X

גבריאל ומיכאל X

רפאלגבריאלנתנאל X

רפאל וגבריאל X

מיכאלנתנאלגבריאלהשאר לא אהבתי ככ X

נתאנל ולא לוציפר X

לוציפר החמדמד. X

מיכאל לגמרי! וגם גבריאל מאוד יפה X

לוציפר! חח סתם... גבריאל/מיכאל באותה מידה בערך. X

שאלות קשורות